Timorul de Est

Primul stat independent al secolului 21.

Marea in zona centrala a orasului
Cazarea
Biserica Sfântului Antonio de Motael, Dili
Biserica Sfântului Antonio de Motael, Dili, fosta catedrala a Est Timorului.
Piața centrală aflata pe faleza orașului.
Terasa cu restaurant, acoperisul este in stil traditional.
Parlamentul si cladiri guvernamentale.
Cristo Rey of Dili
Amfiteatrul de la baza statuii lui Iisus
Șoseaua de legatură de la statuia lui Christos spre oraș.
Clădire in stil colonial
Catedrala Immaculate Conception
Immaculate Conception Cathedral
Immaculate Conception Cathedral
Un scurt video despre Timorul de Est

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store