Oslo, Norvegia. Orașul înainte de Crăciun.

Tigerstaden — Simbolul orașului
Strada Karl Johans
Strada Karl Johans
Catedrala
Cladirea Parlamentului
Castelul Akershus
Castelul Akershus
Castelul Akershus
Opera
Downtown Oslo partea numită și The Barcode Project.
Monolitul cu statui din parcul Frogner
Norsk Folkemuseum, Muzeul Etnografic
Norsk Folkemuseum, Muzeul Etnografic
Costume tradiționale, pictură în Norsk Folkemuseum, Muzeul Etnografic
Nobel Palace Center
Victoria Terasse, Ministerul Afacerilor Externe
Cartierul Aker Brygge din centrul orasului Oslo.
Corăbii în portul vechi.
Universitatea din Oslo, Facultatea de Drept.
Universitatea din Oslo
Palatul Regal
Teatrul Național Christiania
Turnul cu ceas in Aker Brygge, Oslo.

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store