Manila, istoria a fost nedreaptă cu capitala Filipinelor.

Jeepney
Mijloace de transport
Capela Sf. Pancratiu
Băiețel privind din interiorul uni jeepney
Catedrala din Manila — Basilica Minor
Biserica San Agustin din Manila
Muzeul de Istorie Naturala
Muzeul de Arta
Statuia paznicului libertatii
Viata cotidiana in Manila
Camera de închiriat pentru o tânără cuminte, undeva în dreapta sus.
Makati City

--

--

întâmplări din călătoriile mele

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store